Predfalcovani limovi sa stojećim falcom su najnovije rešenje za moderan izgled krovova sa olakšanom i bržom montažom od tradicionalnih falcovanih krovnih pokrivača. Koriste se uglavnom na krovovima stambenih i komercijalnih objekata, sa padom od 14°.

Predfalcovani krovni limovi proizvođača Swedsteel-Metecno su deo kompletnog sistema, sa svim potrebnim pripadajućim materijalima, kao što su uvodni lim, slemenjaci, fabričke opšave i samorezni šrafovi.

 RASPOLOŽIVE BOJE: