Crepni limovi STL24 izgledaju kao tradicionalni crepovi, a prednost nad crepom imaju zbog svoje trajnosti, niske sopstvene težine i jake čvrstoće. Proizvode se na meru u tablama tako obezbeđujući laku i brzu montažu. Koriste se uglavnom na krovovima stambenih i komercijalnih objekata, sa padom od 15°.

Crepni limovi Swedsteel-Metecno su deo kompletnog sistema, sa svim pripadajućim materijalima za pravilno izvodjenje krova, kao što su slemenjaci, zaptivni sunđeri, češljevi protiv ptica, ventilacioni elementi, snegobrani i uvodni limovi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASPOLOŽIVE BOJE: