Objekti za mala i srednja preduzeća – čelične hale površine između 250 – 1000 m2

 

Swedsteel – Metecno kompanija nudi kompletno rešenje za sledeće objekte: radionice, servise, skladišta, magacine, manje poljoprivredne objekte, objekte za prerađivačku industriju, objekte za prehrambenu industriju i hladnjače.

Čelične hale Swedsteel-Metecno su razvijene po potrebi malih i srednjih preduzeća, projektovane su i proizvedene tako da omogućavaju kratke rokove izgradnje i fleksibilnost funkcionalnih mogućnosti, što investitoru znači početak korišćenja objekta u kratkom vremenskom roku.  

Glavni čelični nosači

Glavni nosači za male i srednje hale su simetrični okviri, sa padom krova od 15°, od dvodelnih pocinkovanih hladnooblikovanih C-profila. Ostali delovi – spregovi, ukrućenja, čvorni limovi, anker ploče - su od zavarenih pocinkovanih čeličnih elemenata, po individualnim zahtevima objekata. Rožnjače i fasadne rigle – laki pocinkovani hladnooblikovani Z-profili - se vijcima pričvršćuju za glavne nosače na licu mesta. Svi delovi se proizvode po pojedinačnim projektima u fabrici, tako da se na gradilištu montiraju isključivo pomoću vijaka, bez zavarivanja.

Krovna i zidna obloga

Najjednostavnija krovna i zidna obloga su profilizovani trapezni ili sinusoidni limovi bez termoizolacije. Materijal profilisanih limova je pocinkovani, plastificirani čelični lim u raznim završnim bojama. Ove obloge se uglavnom koriste u objektima koji se ne greju, idealni su za magacine, ekonomske objekte za smeštaj poljoprivrednih mašina. Za krovove se obično koriste limovi koji sa unutrašnje strane imaju antikondenz filc, koji sprečava da kondenzacija sa unutrašnje strane lima kaplje u halu. 

Ukoliko hala treba da se greje ili hladi, najracionalnije rešenje za oblogu krovova i zidova su sendvič paneli. Krovni i zidni paneli se proizvode sa različitim ispunama ( PUR, PIR i kamena vuna ) i u različitim debljinama u zavisnosti od energetskih, akustičnih i protivpožarnih zahteva.

Prateći materijali

Pored osnovnih elemenata - noseće konstrukcije, rožnjača, fasadnih rigli, trapeznih limova ili sendvič panela - proizvođač raspolaže i svim ostalim pratećim materijalom za pravilnu montažu hale: vertikalni i horizontalni oluci, vijci, čvorni limovi, razne opšave, zaptivni sunđeri, češljevi, krovne folije i ventilacioni elementi sa nosećim elementima i krovnim i zidnim oblogama daju kompletan sistem hala.

 swedsteel celicna konstrukcija hale