krovni sendvic panel
Sendvič paneli se koriste za fasade, pregradne zidove, plafone i krovne pokrivke. Najčešću upotrebu nalaze  u izgradnji industrijskih, kancelarijskih i poslovnih zgrada, sportskih hala, magacina i hladnjača.

Krovni sendvič paneli su obloženi čeličnim, pocinkovani, plastificiranim limovima, različite debljine i boje.

U zavisnosti od vatrotpornih i tehničkih zahteva, za ispunu krovnih sendvič panela se koriste  različiti materijali: PUR, PIR i mineralna vuna.