HI-Bond pocinkovani trapezni limovi sa specijalnom površinom se koriste kao zajednoradeće oplate, a pocinkovani plastificirani čelični trapezni limovi sa visinom trapeza od 85mm - do 150 mm kao noseći elementi lakih međuspratnih konstrukcija i kao noseće konstrukcije skoro ravnih krovova sa hidroizolacionim membranama.

106 01 SWEDSTEEL METECNO visoki profil 5 10

SWEDSTEEL-METECNO

VISOKI PROFIL 

106 02 LINDAB visoki profil 5 10

LINDAB VISOKI PROFILI

106 03 JORIS IDE HI bond 5 10

JORIS IDE HI-BOND