osnovni tehnički podaci:

  • gustina ρ= 10-16 kg/m3
  • koeficijent toplotne provodljivosti λ = 0.0366 W/mK
  • odličan zvučni izolator
  • neprekidan termoizolacioni sloj
  • eliminiše prodore vazduha

 

POLIURETANSKA IZOLACIJA OTVORENE CELIJE OSB

 

polja primene:

  • termoizolacija potkrovlja
  • zvučna i termoizolacija suvomontažnih zidova