poliuretanska izolacija srbija temerin

 

Izolaciju ravnih krovova upotrebom tvrde pur pene počeli su primenjivati u SAD 70-ih godina. Danas, zbog visokih cena energije, pored hidroizolacije i toplotna izolacija je dobila na značaju, kako zimi, u periodu grejanja, tako i leti zbog nesnosnih vrućina.

Pridržavajući se pravila prilikom primene izolacije sa tvrdom PUR penom, dobijamo izolaciju, koja je jedinstvena iz prostog razloga što je bez spojeva, ne postoji razmak između izolacionih elemenata, i upravo zbog tih osobina osigurava potpunu hidroizolaciju i termoizolaciju. Nanešeni sloj se lepi kako na vodoravne, tako i na uspravne površine zahvaljujući brzoj reakciji materijala, i na taj način ne dolazi do prekida kod površinskih ravni.

Tako, uz pomoć poliuretana dobijamo savršenu izolaciju krova, bilo da je reč o renoviranju, novom krovu ili o nekom komplikovanom krovu sa kritičnim preprekama, kao što su odvodne cevi, razni dimnjaci itd.

Izolacija ima izuzetno velik značaj, jer doprinosi malom kolebanju temperature. Dobra izolacija omogućava da unutrašnja temperatura bude mnogo manje zavisna od varijacija spoljašnjih temperatura.

U stočarstvu doprinosi većem prirastu, smanjenju uginuća, boljoj konverziji hrane, a naročito dobre efekte daje u živinarstvu i svinjogojstvu.


Upotrebom tvrde PUR pene koja se nanosi sprej postupkom obezbeđuje se racionalno rešenje za izolaciju krovova i zidova, a u nekim slučajevima i podova. Jednim nanošenjem dobija se pena, bez prekida i toplotnih mostova debljine 8 do 12 mm. Višeslojnim nanošenjem se obezbeđuje potrebna debljina izolacije. Dobro izolovana hala ili štala bitno smanjuje troškove grejanja čime se postižu mnogo bolji rezultati i lakše obezbeđuje željena temperatura. Poliuretan sprej tehnika pruža ekonomično rešenje izolacije postojećih objekata.Posebno je isplativa sanacija starih i/ili oštećenih krovova jer se ovim postupkom pri niskim troškovima ulaganja i kratkom vremenu postiže trajna ušteda u troškovima grejanja ili hlađenja (i do 50%) i eliminiše kondenzacija i kapanje vode. Poliuretan sprej se može naneti na skoro sve vrste podloga (na bazi: cementa i bitumena, različitih vrsta limova, ploča od drveta, stakla, salonit ploča, itd.) koji u potpunosti prati konfiguraciju površine.

 

Cena poliuretanske izolacije zavisi od debljine nanosa i od krajnje gustine materijala koji se koristi.

 

Površine, uslovi ugradnje:

 

Zbog izvanredne adhezije dvokomponentna PUR pena može se upotrebiti na raznim površinama, kao što su: beton, zidovi, plafon, drvo, iverica, limovi (uključujući i obložene). Pre primene na PVC i ostale vrste plastike, potrebno je izvršti test probu adhezije. Prilikom nanošenja pene za izolaciju, temperatura u prostoriji ne sme da bude niska, kao ni temperatura površine na koju se primenjuje. Idealni uslovi za upotrebu su na +20° C, odnosno preko toga. Najkritičnije je ispod +15° C, pošto to negativno utiče na sam kvalitet prskanja.