osnovni tehnički podaci:

 • gustina izolacije za unutrašnju upotrebu ρ= 30 – 40 kg/m3
 • gustina izolacije za spoljašnju upotrebu - ρ= 50 – 60 kg/m3
 • koeficijent toplotne provodljivosti λ = 0.020 – 0.031 W/mK
 • vodonepropustljivost, prohodnost
 • neprekidan termo i hidroizolacioni sloj
 • brza izvedba

 

PUR PENA ZATVORENIH CELIJA

 

polja primene:

 • izolacija hladnjača, rezervoara, silosa
 • izolacija krovova magacina, radionica, farmi
 • termo i hidroizolacija ravnih i krovova sa veoma niskim nagibom
 • termo, a ujedno i hidroizolacija krovova koji su pokriveni trapeznim limom, salonitom
 • unutrašnja i spoljna izolacija poljoprivrednih i industrijskih objekata, farmi